chart 2021

Chart -01.01.2020-31.12.2021DOWNLOAD PDF Табеларен-преглед-на-активности-посрединици-за-период-од-01.01.2020-31.12.2021