RAPORT FINANCIAR 2023

Ревизорски Извештај Шкупи 2023 Поднесување Годишни Сметки преку Веб - Централен Регистар на Република Северна Македонија Табела

TABELA 2022

Табеларен преглед на активности на посредници за период од 01.01.2022 - 31.12.2022 за Фудбалски клуб ФК ШКУПИ 1927 АД Shkarko PDF
2021/22

KAMPION TË MAQEDONISË SË VERIUT

1998/99

KAMPION TË MAQEDONISË

1999/00

KAMPION TË MAQEDONISË

2000/01

KAMPION TË MAQEDONISË

1995/96

FITUES I KUPËS SË MAQEDONISË

1999/00

FITUES I KUPËS SË MAQEDONISË

2003/04

FITUES I KUPËS SË MAQEDONISË

SPONZORËT